Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh về thăm và làm việc tại tỉnh Ninh thuận và Bình thuận

Trong các ngày từ 27 đến 31-7-2000, Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh về thăm và làm việc tại tỉnh Ninh thuận và Bình thuận nghiên cưú tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội và xóa đói giảm nghèo

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
qh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!