Legislative law and process\

sách giới thiệu quá trình lập pháp từ dự thảo luật tới sự liên hộ lập pháp; phân tích quyền lực lập pháp và các tác động của Hiến pháp; đưa ra cách diễn giải một đạo luật với sự phối hợp giữa ngành lập pháp với ngành tư pháp trong việc làm luật...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Jack Davies
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Minnesota: West, 1986
Phiên bản:xb.lần thứ hai
Chủ đề:
law
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 328.07 L201-i
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn