European community Law\

Sách trình bày lịch sử phát triển của cộng đồng châu âu, giới thiệu công tác làm luật ở Cộng đồng châu âu, phân tích một số điều luật quan trọng của luật tự do di chuyển, luật cạnh tranh kinh doanh cũng như các chính sách thúê khóa, xã hội, môi trường trong Cộng đông châu âu, đưa ra các viễn cảnh củ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Ralph H. Folsion
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Minnesota: West, 1992
Phiên bản:xb.lần thứ nhất
Chủ đề:
EEC
Law
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 341.2 E207r
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn