The British system of Government\

Sách nghiên cưú về thể chế chính trị Anh quốc với các đặc thù riêng về cơ sở xã hội, con người; giới thiệu các đảng phái chính trị và hệ thống công chức, hệ thống lãnh đạo của chính quyền, đưa ra sự đánh giá về chính quyền Anh quốc cũng như nền chính trị Anh...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Anthony H. Birch
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : London: Unwin Hyman, 1990
Phiên bản:xb.lần thứ tám
Chủ đề:
Anh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 320.441 Br314-i
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn