Congressional procedures and the policy process\

Sách giải thích về hoạt động lập pháp của Quốc hội Hoa kỳ, trình bày ngữ cảnh hoạt động và quá trình đưa ra dự thảo ngân sách cùng với các luật về ngân sách; phân tích chu trình lập pháp từ dự thảo sơ bộ, hội thảo ở Hạ viện, ở thượng viện tới sự giải quyết những khác biệt của Hai viện Quốc hội trong...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Walter J. Oleszek
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Washington, D.C.: CQ press, 1989
Phiên bản:xb.lần thứ ba
Chủ đề:
USA
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 328.73 C431r
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn