Lời khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa X\

Lưu vào:
Tác giả chính: Nông, Đức Mạnh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kh8
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!