Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự\

Bài viết giới thiệu chung về Bộ luật và những yêu cầu đặt ra cho các cơ quan tư pháp. Tuy nhiên, tổ chức và hoạt động của các cơ quan này vẫn chưa chuyển kịp để đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm. Việc điều tra, truy tố xét xử chưa toàn diện, chưa đầy đủ, chưa khách quan, chưa chấp hành...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hà, Mạnh Trí
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
pl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!