Governments and politics in a changing world\

Sách nghiên cưú về chính trị thế giới thông qua 9 hệ thống chính trị của 9 quốc gia tiêu biểu, gồm những khái niệm và ý tưởng cơ bản về chính trị so sánh, giới thiệu các đặc điểm đã đưa các cá nhân vào hệ thống chính trị; phân tích các khía cạnh cơ bản của chất lượng cuộc sống ở mỗi quốc gia như tín...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Robert E. Gamer
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Winconsin: Brown & Benchmark, 1994
Phiên bản:xb.lần thứ nhất
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 320.3 G435e
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn