Rồng qua các triều vua Lý\

Rồng là con vật thần thoại trong tứ linh: Long, Ly, Quy, Phụng, nhưng chỉ xuất hiện ở 4 đời vua đầu trong 8 đời vua nhà Lý. Tác giả đã tổng hợp biên soạn các tài liệu có được giới thiệu nhân kỷ niệm 990 năm Thăng long-Hà nội

Lưu vào:
Tác giả chính: Cẩm Vân
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!