Việt nam đã và sẽ là đối tác xây dựng và tin cậy, cùng phấn đấu vì những mục tiêu chung của nhân dân thế giới\

Bài phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại Hội nghị cấp cao Thiên niên kỷ của LHQ, diễn ra từ ngày 6-9 tại tp.Niu Oóc

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Đức Lương
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!