Mong các Đại học Quốc gia Hà nội và thành phố Hồ Chí Minh có đủ bản lĩnh và năng lực xây dựng thành những trung tâm đại học lớn tiêu biểu cho trí tụê Việt nam thế kỷ 21\

Bài phát biểu của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại lễ khai giảng năm học 2000-2001 của Đại học quốc gia Hà nội ngày 18-9-2000

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Khả Phiêu
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!