Học tập, phổ biến bài học về lý tưởng, lương tâm, trách nhiệm của bộ đội Cụ Hồ\

Bài phát biểu của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại Đại hội thi đua quyết thắng toàn quân ngày 17-10-2000

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Khả Phiêu
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!