Thể thức bầu cử ở Mỹ

Bầu cử 4 năm 1 lần, bầu tổng thống và phó tổng thống tiến hành 2 vòng. Khi trúng cử Tổng thống và Phó tổng thống sẽ làm lễ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20-1 năm sau đó

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
pl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!