Luật về đạo vợ chồng: Nhân ngày phụ nữ Việt nam (20-10)\

Đạo vợ chồng là mối cương thường rất hệ trọng, vợ chồng ăn ở với nhau trọng nhất là sự hòa thuận, yêu thương quý trọng nhau. Đàn ông chớ khinh thường đàn bà, không được áp chế ngược đãi và đàn bà phải biết kính trọng chồng. Tục ngữ châu âu có câu: Dẫu là cái hoa, cũng không nên dùng để đánh phụ nữ....

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đỗ, Viết Lăng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!