Tìm hiểu pháp luật hình sự\

Lưu vào:
Tác giả chính: Đặng, hoàng Dũng
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Đồng Nai: NXB. Đồng Nai, 1995
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 345.597 T310h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn