Nations and governments: Comparative politics in regional perspective penspective\

Sách giới thiệu về sự so sánh các hệ thống chính trị trên thế giới cũng như triển vọng phát triển, đặc điểm riêng của mỗi hệ thống chính trị Tây âu, Liên xô cũ và Đông âu, á châu, châu Phi, Nam Sahara, Trung đông, Mỹ la tinh, phân tích những đặc điểm nổi bật trong mỗi hệ thống qua ví dụ tại các quốc...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Thomas M. Magstadt
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : New York: St.Martin's, 1991
Phiên bản:xb.lần thứ nhất
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 321.8 N110-i
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn