Rừng bị phá từ đâu\

Bài viết hướng đến việc tìm nguyên nhân dẫn đến tình trạng 2/3 diện tích lãnh thổ là rừng bị xâm hại nghiêm trọng. Trước hết là về tổ chức chuyên lo việc rừng cho đất nước gần như xóa sổ để nhập chung vào Bộ NN&PTNT. Rồi đến tình trạng coi thường pháp luật là phổ biến. 4 kiến nghị của tác giả rấ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Khôi
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!