Bắt đầu từ nội bộ bộ máy hành chính: Diễn đàn\

Cồng kềnh, chồng chéo, kém hiệu lực, hiệu quả... đó là căn bệnh của bộ máy hành chính Nhà nước. Tác giả đã nêu lên một số ý kiến cùng góp phần vào diễn đàn này: Trung ương đang quá tải, các bộ ôm đồm và chưa rõ chức năng nhiệm vụ......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Ký
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
pl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!