Đổi mới hoạt động kiểm sát gắn với kiện toàn bộ máy nhà nước và cải cách cơ quan tư pháp\

Toàn văn Bài phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh tại lễ kỷ niệm nhân 40 năm ngày thành lập ngành tư pháp

Lưu vào:
Tác giả chính: Nông, Đức Mạnh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!