Tâm lý dân tộc với cuộc CCHC hiện nay: Diễn đàn\

Cái đáng học nhất mà người phương Đông cần học ở người phương Tây là nền hành chính công. Bộ máy hành chính Tây phương có 2 ưu điểm: tinh giản và hưũ hiệu, vừa tốn ít người vừa năng suất cao

Lưu vào:
Tác giả chính: Đỗ, Thái Đồng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
pl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!