Những điều cấm kỵ kỳ quặc nhắm vào giới mày râu

Những điều cấm thì nhiều nhưng kỳ quặc thì mỗi nước mỗi khác, như: cấm nói tục, để râu (để râu cứng mà hôn người khác là vi phạm pháp luật), không được tìm vợ bằng cách thả tờ rơi, cấm hôn khi chưa xử lý môi bằng nước hoa hồng, cấm nhìn phụ nữ đi trên đường từ trong xe buýt......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!