Nước Pháp đang rất cần những thiếu nữ Nga\

Ngày 10-11-2000, tại Pari, Hội nghị Uỷ ban dân số toàn quốc đã thông qua nghị quyết chưa hề thấy trong lịch sử nước Pháp: yêu cầu Quốc hội thông qua dự án luật cho phép tăng số lượng giấy nhập cảnh cho các phụ nữ trẻ chưa có chồng, trong đó ưu tiên các thiếu nữ Nga, đặc biệt những phụ nữ ly hôn, góa...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trịnh, Văn Quý
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Nga
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!