Thành cổ Sơn tây - một trong ba thành cổ còn lại của Việt nam\

Lưu vào:
Tác giả chính: Tô, Đức Chiêu
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!