Statistics for public managers\

Sách trình bày các khái niệm cơ bản về thống kê học trong khu vực nhà nước và các phương pháp thống kê, phân tích xác suất dữ liệu thống kê, giới thiệu các bài toán và phép thử giả thuyết

Lưu vào:
Tác giả chính: William F. Matlack
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Illinois: FE peacock, 1993
Phiên bản:xb.lần thứ nhất
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 519.5 St110-i
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn