Thành cổ Thăng long sao chỉ có cổng Cửa Bắc\

Từ khi Lý Thái Tổ ban chiếu dời đô từ Hoa Lư ra thành Đại La vào mùa thu năm Canh Tuất 1010 và đổi tên là Thăng Long, từ đó qua 8 thế kỷ Hoàng Thành Thăng long có đủ 4 cổng chính uy nghi. Nhưng đến 1882 Hà nội bị thất thủ lần thứ hai và đến 1886 người Pháp cho phá 3 cổng, còn để lại 1 cổng phía Bắc...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Bùi, Bình Nguyên
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!