American electoral behavion 1952 - 1988\

Sách trình bày diễn biến chung về các cuộc bầu cử tại Hoa kỳ trong khoảng thời gian 1952 - 1988, giới thiệu về sự lựa chọn của cử tri, về sự suy tàn của các đảng phái; phân tích liên minh đảng phái trong Quốc hội và các đặc điểm riêng biệt của bầu cử Quốc hội Hoa kỳ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Michael M. Gant
Đồng tác giả: norman R. Luttbeg
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Illinois: FE Peacock Publishers,Inc, 1991
Phiên bản:xb.lần thứ nhất
Chủ đề:
USA
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.973 A104e
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn