Những người giàu nhất thế giới năm 2000

Trong số 200 người có tài sản đến 1000 tỷ USD, thì có 20 là giàu nhất. 7 người được kể dưới đây là tiêu biểu nhất: Bill Gates (60 tỷ USD), Larry Ellison (47 tỷ USD), Warren Buffett (36 tỷ USD), Vua Saudi Arabia Fahd (30 tỷ USD), Paul Allen (28 tỷ USD), Sultan Al Nahyan (23 tỷ USD) và Gordon Moore (2...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!