Chủ trang trại là đại biểu Quốc hội\

Bài viết giới thiệu về xí nghiệp trồng rừng của một cán bộ giáo dục đã về hưu, là ĐBQH khóa X Lê Huy Nguyên, ở huyện Quỳnh lưu, tỉnh Nghệ an

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Xuân Kỳ
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!