Trích dẫn APA

Thành Dân. Cột cờ Hà nội: Thủ đô ta\.

Chicago Style Citation

Thành Dân. Cột Cờ Hà Nội: Thủ đô Ta\.

Trích dẫn MLA

Thành Dân. Cột Cờ Hà Nội: Thủ đô Ta\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.