Basic marketing: A global managerial approach\

Sách trình bày vai trò của tiếp thị trong nền kinh tế toàn cầu, các vấn đề liên quan đến bản chất của thị trường tiêu thụ toàn cầu, từ đó có chiến lược tiếp thị, thúc đẩy bán hàng, quảng cáo, chính sách giá cả, thực hiện kiểm tra chất lượng. Phân tích các trường hợp ví dụ điển hình về tiếp thị của r...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Jerome E. Carthy
Đồng tác giả: William D. Perreault Jr.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Illinois: IRWIN, 1993
Phiên bản:xb.lần thứ 11
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 658.8 B109-i
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn