Hà lan và dự luật cái chết tự nguyện

Ngày 9-4, Thượng viện Hà lan bắt đầu thảo luận đạo luật hợp pháp hóa cái chết tự nguyện theo những quy định ngặt nghèo, và dự định thông qua vào tối 10-4-2001

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
pl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!