International business: Introduction and essentials\

Sách trình bày bản chất của kinh doanh quốc tế, đặc biệt là nền ngoại thương thế giới, giới thiệu về tổ chức hệ thống tiền tệ thế giới và các tổ chức kinh doanh quốc tế, phân tích các áp lực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, lao động, pháp lý tác động lên kinh doanh, đưa ra các giải pháp quản lý...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Donald A. Ball
Đồng tác giả: Wendell H. Mc Culloch Jr
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Illinois: IRWIN, 1993
Phiên bản:xb.lần thứ năm
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 658 I-311t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn