Cải cách hành chính - nhìn từ các văn bản pháp luật\

Bài phân tích từ sự lạc hậu, bất cập của các văn bản pháp luật, đến sự chậm trễ, thiếu tính chuyên nghiệp của các cơ quan làm luật. Từ đó pháp luật không chỉ thiếu mà còn chưa phù hợp sát với cuộc sống

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Trần Thành
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
pl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!