Personal finance\

Sách trình bày và giới thiệu cách quản lý tài chính cá nhân, cách lập kế hoạch chi tiêu, đóng thúê, cân đối tài chính, cách quản lý và giao dịch với các cơ sở tài chính, phân tích những cách đầu tư, kiểm soát, bảo hiểm tài chính cá nhân, phần phụ lục có các kiến thức cơ bản về tiền tệ và tài chính d...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Jack R. Kapoor
Đồng tác giả: Lee R. Dlabay
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Illinois: IRWIN, 1994
Phiên bản:xb.lần thứ ba
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 332.024 P206s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn