Khai mạc đại hội lần thứ IX Đảng cộng sản Việt nam

Hôm nay, 19-4-2001, các báo hàng ngày đăng tin về Đại hội Đảng lần thứ IX chính thức khai mạc tại Hội trường Ba Đình, Hà nội. Số đại biểu được triệu tập là 1.170 đồng chí, đại diện cho 2.479.719 đảng viên. Trong đó có: 1.005 đại biểu được bầu từ các đảng bộ, 156 đại biểu là UVTWK8, 9 đại biểu của cá...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!