Lược sử các kỳ Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt nam

Tư liệu được trích từ website Đảng cộng sản Việt nam vừa chính thức phát hành trên Internet ngày 10-4-2001 về các kỳ Đại hội (từ khóa I đến khóa IX): thời gian tiến hành đại hội, số lượng đại biểu, địa điểm khai mạc cũng như thành phần đại biểu, và nêu nhiệm vụ chính của Đại hội...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!