Tìm giải pháp đẩy nhanh cải cách hành chính\

Bài Phát biểu của Bà Nguyễn Thị Bình, Phó Chủ tịch nước CHXHCNVN về các biện pháp cải cách hành chính ở nước ta trong giai đoạn mới

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, thị Bình
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
pl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!