College accounting\

Sách giới thiệu chung về nghề kế toán và công tác kế toán, trình bày cách phân tích và ghi nhận các giao dịch tài chính cũng như những chi tiết về công tác kế toán quản lý, kế toán giá, kế toán thúê, kế toán tài chính, cách lập sổ kế toán, phân tích những đặc điểm trong kế toán thương mại hàng hóa c...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Kenneth A. Koerber
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Illinois: IRWIN, 1993
Phiên bản:xb.lần thứ hai, có chỉnh lý
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 657.044 C428l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn