Gien người những kết luận đầu tiên và những điều ngạc nhiên

Các nhà khoa học đã tìm ra Bộ gien chi tiết đầu tiên của người gồm 2,1 triệu mã gien, từ đó cho thấy một số điều ngạc nhiên và lý thú

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ADN
kh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!