Trích dẫn APA

Dương, M. Đ. Về thời hiệu giải quyết tranh chấp lao động cá nhân: Góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Bộ luật lao động\.

Chicago Style Citation

Dương, Minh Đức. Về Thời Hiệu Giải Quyết Tranh Chấp Lao động Cá Nhân: Góp ý Kiến Sửa đổi, Bổ Sung Bộ Luật Lao động\.

Trích dẫn MLA

Dương, Minh Đức. Về Thời Hiệu Giải Quyết Tranh Chấp Lao động Cá Nhân: Góp ý Kiến Sửa đổi, Bổ Sung Bộ Luật Lao động\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.