Đưa Luật lao động vào cuộc sống: 6 nội dung lớn cần sửa đổi, bổ sung\

Tổng hợp các ý kiến của các cơ quan ban ngành, các nhà nghiên cưú, các doanh nghiệp... phản ánh về những nội dung bất hợp lý hay còn thiếu trong Bộ Luật Lao động

Lưu vào:
Tác giả chính: Thanh Quy
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
pl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!