Đại hội Đảng cộng sản Việt nam lần thứ IX thành công tốt đẹp

Các báo ra số ngày hôm nay 23-4-2001 trang trọng đăng tin kết quả Đại hội IX của Đảng: thông qua bản trình bày về ý kiến thảo luận của các đại biểu đối với các văn kiện đại hội; thông qua điều lệ đảng và nghị quyết đại hội; đồng chí Nông Đức Mạnh được bầu làm Tổng bí thư; và danh sách Bộ chính trị,...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!