Việc sử dụng phẩm màu trong thực phẩm ở Hà nội - Báo động đỏ về sự độc hại: Vấn đề bạn đọc quan tâm\

Tại Hà nội có nhiều phố kinh doanh phẩm màu, tập trung đủ loại không cho phép, và tình trạng sử dụng phẩm màu khá phổ biến tại các nơi chế biến thực phẩm. Theo thống kê có 15 phần trăm ca ngộ độc do phẩm màu gây ra. Có tới 100 phần trăm nội địa và 50 phần trăm phẩm màu ngoại nhập nằm ngoài danh mục...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Thu Hà
Đồng tác giả: Nguyễn, Hằng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
xh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!