Tình trạng xuống cấp và xâm hại các công trình thuỷ lợi đòi hỏi phải điều chỉnh bằng luật mới

Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi vừa mới công bố đã điều chỉnh những phát sinh vi phạm trong việc khai thác và bảo vệ các công trình thuỷ lợi ở một số địa phương

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
pl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!