Hành lang sinh thái Trung Mỹ - một điển hình về bảo vệ môi trường\

Hành lang sinh học môi trường Trung Mỹ là tên một dự án liên quan tới 8 nước vùng Trung Mỹ, dựa trên cơ sở ký kết các hiệp định, cam kết đa phương, với mơ ước chinh phục hệ thống sinh học cũng như tăng cường liên kết hoạt động trong lĩnh vực sinh học giữa Bắc và Nam Mỹ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Vân
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
mt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!