Cái chết nhẹ nhàng và y đức người thầy thuốc: Trao đổi về vấn đề nên hay không chấp nhận quyền được chết\

Tham gia trao đổi ý kiến về vấn đề này của giáo sư Song Thành, nhân việc Thượng viện Hà lan vừa thông qua Luật hợp pháp hóa cái chết nhân đạo ngày 10-4-2001, với 46 phiếu thuận và 28 phiếu trống

Lưu vào:
Tác giả chính: Song Thành
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
yt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!