Một kiến nghị khoa học về trị thuỷ sông Hồng cách đây hơn 70 năm\

Tác giả giới thiệu bài: Phương sách trị thuỷ của Nguyễn Cảnh, đăng trên tạp chí Nam Phong số 133 năm 1928. Bài viết của Nguyễn Cảnh kết hợp cả 3 yếu tố Lý thuyết, thực tiễn và tâm huyết của một nhà khoa học

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Nho Thìn
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương