Những nguyên tắc về tổ chức hoạt động của các cơ quan nhà nước\

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, trí Hòa
Đồng tác giả: Nguyễn, thị kim Liên
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1995
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342.04 Nh556n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn