Thực trạng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn Việt Nam\

Sách giới thiệu tình hình kinh tế Việt Nam trước yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; vai trò của nông nghiệp, nội dung, thực trạng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và một số mô hình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn VN trong những năm tới. Phục lục đăng số liệu thống kê nô...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Mạnh Hùng
Đồng tác giả: Hoàng, Vĩnh Lê, Nguyễn, Sinh Các
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thống kê, 1998
Chủ đề:
CNH
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 338.1 Th552t
Bản Unknown Checked outHạn: 11-26-2004 00:00  Gọi tài liệu này về
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn