Bạo hành trong gia đình một loại tệ nạn cần tập trung ngăn chặn\

Hội thảo về Chống bạo hành trong gia đình và quyền phụ nữ được pháp luật bảo vệ được tổ chức tại tp.HCM nhân hưởng ứng ngày gia đình Việt nam. Nạn bạo hành gia tăng đang tàn phá hạnh phúc mỗi gia đình. Theo thống kê trên thế giới cứ 15 giây có 1 phụ nữ bị bạo hành; ở Pháp 51 phần trăm phụ nữ bị chồn...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Khánh Hà
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
xh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!